Вижницька районна рада оголошує Конкурс

на  зайняття вакантної посади директора комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної ради

 

Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу, призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств, закладів, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Вижницького району, затвердженого рішенням дев’ятої сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 10.11.2016 року № 182-9/16  (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням двадцять сьомої  сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 21.02.2019 року № 10-27/19):

Вижницька районна рада оголошує Конкурс на  зайняття вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вижницького району» Вижницької районної ради (далі – установа).

На посаду директора установи призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та здатна за своїми діловими, моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки директора установи та яка пройшла конкурсний відбір і визнані переможцем Конкурсу відповідно до вищезазначеного порядку, затвердженого Вижницькою районною радою.

Особи, які бажають взяти участь у Конкурсі, подають до Конкурсної комісії наступні документи:

-  заяву про участь у конкурсі;

-  особовий листок з обліку  кадрів з 2 фотокартками 3x4 см та автобіографією;

-  копію диплома про вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра;

-  копію трудової книжки;

-   копії паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, засвідчені претендентом;

-   довідку про наявність або відсутність судимості; - витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; декларацію про доходи відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

 -  програму розвитку установи в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п'ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом на вирішення проблем, що висвітлені у звіті, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності;                       

  -  рекомендаційний лист довільної форми.

 

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

   Кандидати на посаду директора установи  можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня.

Документи від претендентів приймаються протягом 30 календарних днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу.

Конкурс проводиться не пізніше 10 календарних днів після закінчення терміну прийняття документів від претендентів.

Претендент має право:

  • відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово Комісію районної ради;
  • зняти з розгляду Конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це Комісію.

 

Кінцевий термін подання документів – 05 жовтня  2020 року за адресою: 

м. Вижниця, вул. Українська, 88-а,

кабінет заступника голови районної ради - голови Конкурсної комісії.

Телефони для довідок – 2-31-21, 2-11-36, 2-31-26.

Конкурс (відкрите засідання за участю учасників Конкурсу) відбудеться

07 жовтня  2020 року об 11.00 годині у приміщенні Вижницької районної ради за адресою:

м. Вижниця, вул. Українська, 88-а.

Конкурсна комісія районної ради