Особистий прийом громадян в Трудовому архіві Вижницької районної ради - проводиться по понеділках та середах!!!

 

Згідно із ст.20 Закону України «Про звернення громадян», термін виконання запитів соціально-правового характеру від громадян і установ щодо видачі довідок, копій чи витягів за документами архіву становить 30 днів від дня реєстрації звернення.

При виконанні складних запитів строк може бути подовжено до 45 днів з обов’язковим повідомленням про це заявника.

Виконання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських звернень здійснюється у строки, встановлені законодавством або зазначені у запиті.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Архівні довідки, копії і витяги, а також вилучені архівні документи видаються заявникам, під розписку на руки у разі пред’явлення ними паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, їхнім родичам або довіреним особам у разі пред’явлення нотаріально засвідченої довіреності, оформленої відповідно до законодавства.

Згідно із ст.20 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», архів видає відомості тільки ті, що містяться у документах. У разі різночитання прізвища, імені, по батькові, дати народження тощо наводиться те написання, що вживається в документі, з позначкою «так в документі».

 

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ПЕРЕГЛЯНУТИ