20 квітня 2018 року у Косівській районній раді відбулось підписання партнерської декларації та документів про участь у спільному проекті «Налагодження транскордонного партнерства з Легіоновським повітом Республіки Польща як можливість популяризації історико-культурної спадщини Гуцульщини за межами етнорегіону», що подається на Конкурс ініціатив карпатських громад.

Організатором конкурсу є Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» у рамках програми «Карпатська мережа регіонального розвитку».
26 березня 2018 року Косівська та Вижницька районні ради підписали угоду про співпрацю між двома представницькими органами місцевого самоврядування. Участь у Конкурсі ініціатив карпатських громад є одним з перших кроків у наповненні практичним змістом задекларованих намірів про співробітництво між Косівщиною та Вижниччиною. Спільний проект має на меті налагодити стале міжрегіональне і транскордонне співробітництво між двома сусідніми районами Івано-Франківської і Чернівецької областей та органами місцевого самоврядування Легіоновського повіту Мазовецького воєводства Республіки Польща, що є партнерами Косівщини з 2016 року, у сфері збереження, розвитку та популяризації автентичної історико-культурної спадщини Гуцульщини, презентації надбань польських колег у відповідній галузі.
Керівники органів місцевого самоврядування Косівського і Вижницького районів Павло Ванджурак та Михайло Андрюк наголосили на тому, що підготовка спільного проекту має стати початком сталого партнерства у напрямку збереження та розвитку народних промислів як складової національних культурних індустрій. Реалізація даного проекту покликана сприяти популяризації історико-культурної спадщини Гуцульщини як в межах країни, так і за межами етнорегіону, створити додаткові можливості для збереження культурної ідентичності та забезпечити формування базису регіональної конкурентоспроможності.
Загалом учасниками проекту є 7 партнерів: Косівська районна рада, Вижницька районна рада, Косівський музей народного мистецтва і побуту Гуцульщини – автор концепції спільного проекту (філіал Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Й.Кобринського), Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Вижницький коледж прикладного мистецтва імені В.Ю.Шкрібляка, Легіоновський повіт Мазовецького воєводства Республіки Польща, місто Легіоново Мазовецького воєводства Республіки Польща.