У 2014 році між Урядом України (Бенефіціар) та Європейською Комісією було укладено Угоду про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України. Загальною метою Угоди є підтримка соціальної, економічної та територіальної згуртованості України і підвищення добробуту громадян по всій країні. Угода підтримує досягнення цілей як їх визначено у Державній стратегії регіонального розвитку України (ДСРР) на період до 2020 року. В рамках виконання Угоди передбачено проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку 

Повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою, покладено на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

В свою чергу КМУ затверджено

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики;

Порядок проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Згідно цих документів, головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон. 

Мінрегіон здійснює розподіл бюджетних коштів та

 • подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір, з урахуванням строків їх реалізації;
 • визначає за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, … обласних держадміністраційрозпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

Бюджетні кошти використовуються для (серед іншого) реалізації проектів регіонального розвитку (у тому числі реалізації проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об’єктів будівництва), відібраних відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору

Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.

Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, приймаються в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об’єкта, для якого придбавалися (модернізувалися) такі основні фонди.

Порядок проведення конкурсного відбору

Мінрегіон розміщує на власному офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсного відбору проектів не менш як за два місяці до дати проведення попереднього конкурсного відбору проектів. (Становм на 01.05.2018 конкурс на 2018 рік НЕ оголошено). В оголошенні зазначається строк, протягом якого приймаються проекти для участі у конкурсі, який становить не більше двох місяців з дати публікації оголошення.

У конкурсному відборі беруть участь проекти, які відповідають:

 1. завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966),
 2. плану заходів на 2015—2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 “Деякі питання реалізації у 2015—2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”(Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2752), та
 3. одній із 5 програм регіонального розвитку, схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821:

інноваційна економіка та інвестиції;

сільський розвиток;

розвиток людського потенціалу;

розвиток туризму;

загальноукраїнська солідарність.

Для участі у конкурсі подаються в електронній та паперовій формі  такі документи:

1) заява про участь у конкурсному відборі проектів, оформлена відповідно до вимог п. 6 вищезгаданого Порядку проведення конкурсного відбору проектів;

2) інформація про фінансово-економічний стан замовника проекту та про відсутність обставин, зазначених у пункті 9 вищезгаданого Порядку проведення конкурсного відбору проектів;

 

3) опис проекту та інформаційна картка проекту, які оформлені згідно з Вимогами до опису та інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених наказом Мінрегіону від 18.05.2017 № 120.

Ініціатор проекту - обласна держадміністрація

Замовник проекту - центральний або місцевий орган виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та засновані ними всеукраїнські асоціації, державна, комунальна установа чи організація, що належить до сфери управління центрального або місцевого органу виконавчої влади чи заснована ним та визначена таким органом відповідальною за підготовку і реалізацію проекту, виконання функцій замовника.

 Для проведення попереднього конкурсного відбору проектів міністерства, утворюють у місячний строк з дати оприлюднення Мінрегіоном оголошення про проведення конкурсного відбору проектів комісії з попереднього відбору за такими програмами:

 • інноваційна економіка та інвестиції (Мінекономрозвитку та МОН);
 • сільський розвиток (Мінагрополітики);
 • розвиток туризму (Мінекономрозвитку);
 • розвиток людського потенціалу (Мінсоцполітики);
 • загальноукраїнська солідарність (Мінрегіон).

Головою комісії з попереднього відбору є міністр.

Комісія з попереднього відбору здійснює відбір проектів протягом двох місяців з дати закінчення строку подачі проектів.

Поточний стан:

Мінрегіон оголосив перший конкурсний відбір проектів секторальної підтримки у червні 2017 року. Збір заявок тривав до серпня 2017 року. До участі у конкурсі подано 507 проектів, Переможцями відібрано 25 проектів. З інформаційними картками проектів можна ознайомитися за посиланням. (пошук здійснюється за назвою проекта-переможця)

Станом на 01.05.2018 у 2018 році конкурсний відбір не оголошено. Очікується оголошення влітку 2018 року

У 2018 році загальний обсяг фінансування

 • проектів регіонального розвитку, відібраних відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих від Європейського Союзу;
 • заходів з удосконалення методики та порядку обчислення індексу конкурентоспроможності регіонів згідно із стандартами ЄС та індексу регіонального людського розвитку і розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року;
 • заходів із створення геоінформаційної системи регіонального розвитку;
 • удосконалення системи моніторингу і оцінки регіональної політики

становитиме 172,5 млн. гривень.