Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів Вижницького району» Вижницької районної ради (далі - Трудовий архів) є архівною установою, яку створили відповідно до рішення сесії райради у березні 2021 року, для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі - архівні документи).
Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, а також у випадках, визначених законодавством.
 
Місцезнаходження Трудового архіву: 59200, Чернівецька обл., м.Вижниця, вул. Українська, 20.
 
Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань:
 
1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) обласним державним архівом;
 
2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;
 
3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;
 
4) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву;
 
5) здійснює моніторинг збереження документів з кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності;
 
6) забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на відповідній території, відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції;
 
7) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою - підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві;
 
8) проводить експертизу цінності архівних документів, строки зберігання яких закінчилися, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на розгляд експертній комісії акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;
 
9) веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;
 
10) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів;
 
11) здійснює створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у Трудовому архіві;
 
12) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;
 
13) інформує громадян, органи державної влади та Вижницьку районну раду та її виконавчі органи, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву;
 
14) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян;
 
15) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;
 
16) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;
 
17) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;
 
18) виконує інші функції відповідно до діючого законодавства України.