Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Однак передбачений чіткий перелік вимог, коли обмін наявного паспорта на новий є обов’язковим.

Зокрема, обмін паспорта здійснюється у разі:

- закінчення строку дії паспорта;

- зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

- непридатності паспорта для подальшого використання (паспорт/фотокартка має пошкодження (та/або відсутня його/її частина), що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта, виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи/найменувань органу/штампа/печатки, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія);

- якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше місяця після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток (окрім осіб, які досягли відповідно віку після 24.01.2022см  або досягнуть  впродовж 30 днів після завершення дії в Україні воєнного стану);

- наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).

 

Управління ДМС  у Чернівецькій області